Интернет аптека Сиалис-24

Kamagra Soft
Ajanta
Таблеток Бонус Цена За шт
X 2 шт Нет 240.09 грн 120.05 грн
X 4 шт Нет 350.07 грн 87.52 грн
X 8 шт +1 шт 679.99 грн 75.55 грн
X 12 шт +2 шт 990.04 грн 70.72 грн
X 16 шт +3 шт 1,234.90 грн 64.99 грн
X 20 шт +4 шт 1,499.90 грн 62.50 грн